Rozmery d/v/š: 400 x 250 x 400
Váha kusa zákl./roh.: 27 kg
Váha ST + paleta: 820 kg + 20 kg
Počet na palete: 30 ks
Počet kusov na m2: 10 ks
Betónová zálievka m3/m2: 0,29