Rozmery d/v/š: 300 x 250 x 300
Váha kusa zákl./roh.: 19 kg
Váha ST + paleta: 1140 kg + 20 kg
Počet na palete: 60 ks
Počet kusov na m2: 13,5 ks
Betónová zálievka m3/m2: 0,195